Teveel antibiotica

Teveel antibiotica

Melkveehouders gebruiken meer antibiotica voor gezonde dan voor zieke koeien.

Dat meldt V-Focus. Veehouders hebben veelal nauwelijks in de gaten dat zij antibiotica gebruiken, omdat zij de gebruikte middelen niet als zodanig beschouwen. Dat zegt Gidi Smolders, onderzoeker melkveehouderij bij de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit in Lelystad. Hij vindt dat die houding moet veranderen.

Melkveehouders gebruiken antibiotica tot nu toe om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten volgens Smolders. “Dat levert gevaar op voor resistentie tegen antibiotica. Melkveehouders moeten daarom naar een situatie toe, waarbij zij zo min mogelijk antibiotica gebruiken en risico’s op ziektes accepteren”, vindt hij.

Om het gebruik van antibiotica te verminderen, moeten melkveehouders vooral kijken naar hun antibioticagebruik bij het droogzetten van hun melkkoeien. (Droogzetten houdt in de de koe niet langer gemolken wordt, zodat haar uier zich kan herstellen voor de geboorte van haar kalf. Dit gebeurt zes tot acht weken voor het afkalven, P & vdE)  Zij zetten bijna alle koeien droog met antibiotica. “Is dat wel nodig?”, vraagt Smolders zich af.

Ook kun je je afvragen of het wel handig is dat dit type medicijnen zo’n versluierende benaming krijgt. ‘Droogzetters’ klinkt onschuldig en functioneel. ‘Antibiotica’ klinkt akelig medisch, en dat is terecht, het zijn medicijnen, die alleen ingezet zouden moeten worden als een dier ziek is. En niet ter preventie.

Maar er is meer. Ook het celgetal speelt een belangrijke rol bij het gebruik van antibiotica. Het celgetal van de melk is het aantal witte bloedcellen per milliliter melk. Als het hoger is dan 400.000 krijgt de boer een lagere prijs voor zijn melk, en als het de 250.000 overstijgt, moet hij al maatregelen treffen, omdat dit duidt op een ontsteking in een deel van de uier (mastitis). Heel plat gezegd zit er bij een hoog celgetal pus in de melk.

“Melkveehouders moeten zorgen voor een laag celgetal bij het droogzetten. Bij een celgetal van 100.000 bij het droogzetten is er nauwelijks kans op een hoog celgetal bij het afkalven”, legt hij uit.

Melkveehouders kunnen ook alternatieven voor antibiotica gebruiken bij mastitis en een hoog celgetal volgens Smolders. Voorbeelden daarvan zijn homeopathie, pepermuntolie en het extra uitmelken. “Beter uitmelken van de koeien is de beste methode tegen een hoog celgetal”, zegt hij. Zo makkelijk is het dus. Een beetje individuele aandacht.

“Zieke koeien moeten melkveehouders als laatste melken. Zo zijn er nog veel meer maatregelen, die melkveehouders wel weten, maar nauwelijks toepassen.”

Bron: AGD