Koevriendelijk boeren?

Koevriendelijk boeren?

Schijnbaar is het een niet aflatende strijd tussen boeren enerzijds en de ‘milieupolitie’ aan de andere kant. Nu zal de activistische vegetariër natuurlijk nooit tevreden zijn: het einde van het liedje blijft immers dat de koe wordt opgegeten (of afgedankt omdat er geen melk meer uit komt). Dat neemt niet weg dat er ook in het boerenwezen volop geïnnoveerd wordt. Dat ligt voor de hand: een gezonde koe heeft normaal gesproken een hogere opbrengst dan een ziek scharminkel.

Ter illustratie een interessant artikel in NRC Handelsblad dat Marianne Heselman schreef in 2009 over een nieuw soort koeienstal.

Overigens kun je een dergelijke stallen gewoon bestellen: http://www.veestal.be/.

Nog geavanceerder is deze koeientuin van stichting courage. Een brochure vind je hier.